+31 (0)88 02 43 700

De TESO veerdienst verzorgt dé verbinding tussen Texel en het vaste land. Met de speerpunten kwaliteit en betrouwbaarheid wordt de continuïteit van deze veerdienst gewaarborgd. Dit is in grote mate afhankelijk van het goed functioneren van de vloot welke bestaat uit twee schepen. Hiertoe investeert TESO ongeveer iedere 12,5 jaar in een nieuw schip. 

Hoe groot moet dit nieuwe schip dan worden? Voor TESO is een onderzoek uitgevoerd door DTV, een adviesbureau in verkeer en mobilitieit. Door DTV is aangetoond dat, om wachttijden beperkt te houden in de toekomst, een vergroting van tenminste 10% van de autocapaciteit nodig is. Het nieuwe schip moet daarom meer auto’s kunnen vervoeren.

Vanuit Rijkswaterstaat is het niet mogelijk om de aanlandingsfuiken op de wal aan te passen voor de komende 50 jaar. Tevens is vastgesteld dat het nieuwe schip geen grotere belasting mag uitoefenen op deze fuiken.
De uitdaging van het nieuwe ontwerp zat hem dan ook in het vergroten van de autocapaciteit, waarbij het schip zelf niet kan groeien.

In het najaar van 2012 is C-Job Naval Architects toegevoegd aan het nieuwbouwteam van TESO. Wij leverden de scheepsbouwkundig expert in het nieuwbouwteam en voerden de ontwerpwerkzaamheden uit.
Er is gestart met het inventariseren van wensen en ideeën vanuit de TESO-organisatie. Deze wensen en ideeën zijn voortgekomen uit de ervaringen met het huidige schip, de “Dokter Wagemaker”.  Met een drietal commissies, nautisch, technisch en Rebotex is er veel overleg en samenspel  geweest voor- en tijdens de totstandkoming van het uiteindelijke ontwerp.


Ontwerpbureau Vripack is sinds mei 2013 betrokken bij het project voor het verzorgen van de exterieur styling en interieur ontwerp. Daarbij heeft Vripack ingezoomd op interne routing van de verwachte passagiersstromen.

De start van het ontwerpproces begon met een verkenning van de mogelijkheden voor de capaciteitsvergroting binnen de grenzen die gesteld zijn door de gelijkblijvende geometrie van de aanlandingsfuiken. Veel verschillende oplossingen zijn voorbijgekomen zoals; beweegbare dekken en rijbanen om de ruimtes anders te benutten, een ‘kelder’ onder het onderste autodek met rijbanen, een derde autodek bovenop. Deze concepten konden geen doorgang vinden op basis van de toetsing op gelijkblijvend scheepsgewicht en lateraal oppervlak.
De oplossing werd gevonden in een verbreding van het schip boven de palen van de aanlandingsfuiken. Hierdoor kan het bovenste autodek en de salon verbreed worden, dat de benodigde ruimte voor de capaciteitsvergroting oplevert. De 2 extra rijbanen, samen met een verlenging van het schip van 5 meter, geven een capaciteitstoename van 320 auto’s op de “Dokter Wagemaker”, naar 380 auto’s op het nieuwe schip, de ” Texelstroom.

Naast de capaciteitsvergroting en het doorvoeren van wensen en ideeën, afkomstig vanuit de “Dokter Wagemaker”, is er gekeken naar verduurzaming van de veerdienst. Op alle aspecten van het ontwerp is bij de “Texelstroom” nagedacht over de mogelijkheden voor brandstofbesparing en de vermindering van de uitstoot van uitlaatgassen. Dit is bereikt door de scheepsvorm verder te optimaliseren, de opbouw  met een lagere luchtweerstand te ontwerpen, gebruik te maken van warmteterugwinning en -opslag en alle verlichting in LED uit te voeren.

De laatste en belangrijkste stap in de verduurzaming is genomen door het schip te laten varen op aardgas, in combinatie met batterijen. Dit in plaats van de gebruikelijke brandstoffen zoals stookolie of dieselolie.
Het aardgas wordt veilig aan boord opgeslagen en geeft, naast een belangrijke CO2 reductie, een aanzienlijke verlaging van de uitstoot van andere schadelijke stoffen zoals; NOx, SOx en fijnstof.
Het geïnstalleerde batterijenpakket zal de pieken in de energievraag opvangen en daardoor voor een schonere belasting van de motoren zorgen.

De Texelstroom zal in het najaar van 2015 worden opgeleverd aan TESO. Dit nieuwe schip zal op veel fronten een voorbeeld zijn voor kwaliteit en duurzaamheid. In het seizoen van 2016 zal het dé dienstboot zijn en de meeste overtochten gaan verzorgen richting het prachtige eiland Texel.

 

Altijd op de hoogte zijn? Meld u nu aan voor onze NewsFlash
Vul hieronder uw mailadres in en klik op 'Aanmelden'.
Wij versturen onze NewsFlash ongeveer 8x per jaar.
 
 
 

 

    werken bij C-Job Wij zoeken nieuw engineeringtalent afspraak maken Vrijblijvend met een C-Job adviseur